nieuws

 

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
CLB EXTERNE PREVENTIE PLANT FLOWER POWER VOOR EEN DOORDACHT GEZONDHEIDSPLAN IN BEDRIJVEN
 
Op 1 december 2016 trad het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 in werking, met betrekking tot de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Dat is slechts één aspect van een evoluerend overheidsbeleid, met grote gevolgen voor werkgevers. Die zullen zich definitief moeten bekommeren over de “gezondheid” van hun team.
 
Dr. Steve Bervoets -  Algemeen directeur CLB EDPB
 
Hoewel het KB gaat over de re-integratie van (langdurig) arbeidsongeschikte werknemers, gaat het indirect ook over een nieuw geschiktheidsbeleid in bedrijven.
 
Als we langer moeten werken, zullen we ook langer fit moeten zijn. Zowel fysiek als mentaal. En de werkgever wordt daarbij ook voor een verantwoordelijkheid gesteld. Minister De Block stelde in de krant zelfs financiële sancties in het vooruitzicht.
 
Dr. Steve Bervoets van CLB Externe Preventie zegt: “Bedrijven moeten nog leren dat preventieve gezondheidszorg voor hun medewerkers nu echt van kapitaal belang is. Wij zijn als arbeidsgeneesheer klaar om een actievere rol op te nemen om de werkgever daarin bij te staan.”

 

Overheid

De overheid wil dat mensen langer werken en sluit tegelijkertijd ook het achterpoortje van het brugpensioen. Een gevolg daarvan zou kunnen zijn dat meer mensen, als alternatief, “arbeidsongeschikt” worden. Maar zover mogen we het niet laten komen.
 
Dat zou maatschappelijk onaanvaardbaar zijn. Vandaar dat “responsabiliseren van ondernemers in verband met re-integratie” zelfs in het federaal regeerakkoord staat.
 
“Het KB is een feit en het stelt de werkgevers voor hun verantwoordelijkheid”, zegt dr. Bervoets, “maar we moeten het signaal veel vroeger oppikken. Dan hoeft het niet te komen tot re-integratie of tot een conflictmodel. Integendeel, het team gaat zelfs beter presteren als we professioneel werken aan fitheid, fysiek en mentaal, en als we er in slagen om op alle vlakken “samen” te werken.”
 
 
 

FLOWER POWER

CLB Externe Preventiedienst heeft een project ontwikkeld om haar preventief werk inderdaad actief op te nemen. Met “FLOWER POWER” worden bedrijven bewust gemaakt van het feit dat er meetbare, positieve resultaten zijn, als men risico’s als roken, te weinig bewegen of ongezonde voeding concreet weet aan te pakken.

 
Ervaringen tonen aan dat mensen zich daardoor beter voelen en minder afwezig zijn.
 
Tijdens een dagopleiding wordt daarom ingegaan op de tools die toelaten om te werken aan gezondheid in jouw bedrijf, in functie van stresshantering, rookstopbegeleiding, gezonde voeding en beweegredenen.
 
Experts gaan in op deze belangrijke aspecten en hoe ze in het bedrijf kunnen in-”geplant” worden om resultaat te “oogsten”. In de extra nazorgsessie helpen we ervoor te zorgen dat gezondheid kan verder groeien binnen het bedrijf.
 

 

Re-integratie

Om “langdurige arbeidsongeschiktheid” NU aan te pakken, gaat de preventiearts een actievere rol spelen.         
 
Hij/zij zal bepalen welke rol de langdurig ongeschikte toch nog kan spelen in het bedrijf. Vroeger mocht de bedrijfsarts die mensen niet eens zien.
 
Zowel de werkgever, de werknemer als de mutualiteit kunnen vragen voor re-integratie. De werkgever kan niet zomaar weigeren om aangepast werk toe te staan. Maar ook de werknemer zal een motivatie moeten geven als de voorgestelde re-integratie niet aanvaard wordt.
 
Alle stappen in het proces van re-integratie worden zeer formeel georganiseerd; met de opmaak van een re-integratieplan door de werkgever, met een concrete inhoud, een eventuele progressieve werkhervatting, enz …
 
Het zou ons te ver leiden om alle elementen van in detail te beschrijven, maar u kan meer informatie vinden via deze link clb/re-integratie
 

 

Nu actie ondernemen

Los van dit KB, is de algemene trend dus duidelijk zichtbaar. Zorgen voor lichamelijke gezondheid en welzijn, voor mentale dynamiek en een goede werkomgeving, is een zaak van werkgevers en werknemers.
 
CLB Externe Preventie is daar klaar voor. Samen met de bedrijfsleiding kunnen we nu actie ondernemen om hun human capital te helpen beheren. Als we dat niet doen, zal dat op termijn indirect gesanctioneerd worden.
 
 
 

 

Met FLOWER POWER plan(t) u gezondheid in uw bedrijf of organisatie !

 

Schrijf je in voor de opleidingsdag van 19 mei 2017 – 08u30 tot 16u00.
 
CLB Externe Preventie helpt u bij het opzetten en uitvoeren van een passend welzijnsbeleid. Bij de diensten gezondheidstoezicht en risicobeheer zijn specialisten ter beschikking. Zij staan elke werkdag paraat met raad en advies op maat van de klant.
 
CLB Externe Preventie maakt deel uit van CLB Group. www.clbgroup.be

 

 

Schrijf je in voor de FLOWER POWER opleidingsdag van 19 mei 2017 – 08u30 tot 16u00

 

MET DANK AAN DEZE PARTNERS

01.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg